2018

Stonehedge Shamrock Lady:    verkauft nach Thüringen

 

 

Stonehedge Legend Big Red:   verkauft nach Schleswig-Holstein

   

2017

Stonehedge Shadow Queen:    verkauft nach Schleswig-Holstein

         

Stonehedge Late Darkstar:    verkauft nach Schleswig-Holstein